0

Thanh toán

Kính thưa khách hàng! Bạn có thể thanh toán cho đơn hàng của mình bằng cách chuyển khoản tới thẻ Sberbank. Bạn có thể thanh toán cho mọi đơn đặt hàng qua cách chuyển tiền vào thẻ Sberbank thông qua cổng điện tử Sberbank Online, qua máy ATM hoặc tại bất kỳ chi nhánh nào của ngân hàng. Khi chọn phương thức thanh toán này, thông tin thanh toán sẽ được chỉ định trong mẫu đơn đặt hàng mà chúng tôi sẽ gửi đến địa chỉ email của bạn. Tiền được chuyển tới tài khoản của chúng tôi qua Sberbank-Online ngay lập tức; nếu chuyển qua thu ngân tại các chi nhánh của Sberbank, thì thời gian chuyển là tối đa ba ngày làm việc. Hoa hồng: 0%

  tên của bạn:

  số điện thoại của bạn:

   Tên của bạn: *

   Số điện thoại của bạn: *

   E-mail: